Actueel bericht van de voorzitter

Beste Wolfhezenaren,

In de 2de Heraut van dit seizoen hebben we een aardige preview van het programma gegeven.

Inmiddels ziet de wereld er anders uit. De Corona-maatregelen worden van dag tot dag zwaarder, en er is geen zicht op hoe dat zich de komende weken gaat ontwikkelen. Als bestuur van de Oranjevereniging hebben we zondag (15 maart) nagedacht over hoe wij daar mee om moeten gaan.

Voor dit moment gaan we door met de voorbereidingen van het Oranjeprogramma zoals dat in de Heraut is aangekondigd. Daarbij maken we met leveranciers zo goed mogelijke afspraken zodat het eventueel niet door laten gaan van het Oranjefestijn niet ook nog eens een financiële aderlating voor de vereniging wordt.

Ondertussen houden we contact met de landelijke bond van Oranje verenigingen, de Veiligheidsregio Gelderland-midden en de gemeente zodat onze besluiten in lijn zijn met de landelijke ontwikkelingen.

Mocht er, onverhoopt, een totale stop op de activiteiten komen dan laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Houd onze facebookpagina en de website in de gaten.

Intussen laten we ook al onze gedachten gaan over het herplannen van een of meerdere activiteiten (zoals bijvoorbeeld kinderbouwdorp en een dorpsfeest) op een later moment in het jaar.

Namens het bestuur

Servi Orbons
Voorzitter Oranjevereniging Wolfheze