De festiviteiten van de Oranjevereniging Wolfheze worden georganiseerd om gezamenlijk de verjaardag van onze Koning te vieren.
De Oranjevereniging Wolfheze feliciteert Z.M. Koning Willem Alexander met de officiële viering van zijn verjaardag.

Artikel 3 van de Statuten van de Oranjevereniging Wolfheze:
“De vereniging stelt zich ten doel – indien en voor zover haar geldmiddelen zulks toelaten – de feestelijke herdenking in het openbaar van de verjaardagen van het Koninklijk Huis, van de gedenkwaardige gebeurtenissen het Huis van Oranje betreffende, en van alle gebeurtenissen, gedenkwaardig in de geschiedenis van het land, gewest en gemeente gestalte te geven.
Zij tracht dat doel te bereiken langs wettige weg, en wel door het organiseren, regelen en begeleiden van feesten met alle middelen, welk aan het doel bevorderlijk kunnen zijn”.

De Oranjevereniging Wolfheze organiseert Koningsdag, en de activiteiten voorafgaande aan deze dag. Tevens is de Oranjevereniging verantwoordelijk voor de 4 mei herdenking in Wolfheze.

Het bestuur van de Oranjevereniging:

Vacant

Wil jij je inzetten voor Wolfheze, en specifiek voor de Oranjevereniging, meld je dan aan bij één van de bestuursleden of stuur een mail naar info@oranjeverenigingwolfheze.nl.

Avatar bestuuslid man

Jan Joris van Kampen

Rens Verbeek

Jan van Oort