Om alle activiteiten mogelijk te maken vragen we per adres een bijdrage van € 8,00 per jaar (voor alleenstaande senioren desgewenst € 4,00). Door deze lage bijdrage ondersteunt bijna iedereen in Wolfheze de Oranjevereniging.

Maak uw bijdrage over op:
NL47 RABO 0355 0092 18, onder vermelding van uw naam en adres.

Membercard