De Vereniging

De festiviteiten van de Oranjevereniging Wolfheze worden georganiseerd om gezamenlijk de verjaardag van onze Koning te vieren.
De Oranjevereniging Wolfheze feliciteert Z.M. Koning Willem Alexander met de officiële viering van zijn verjaardag.

Artikel 3 van de Statuten van de Oranjevereniging Wolfheze:
“De vereniging stelt zich ten doel – indien en voor zover haar geldmiddelen zulks toelaten – de feestelijke herdenking in het openbaar van de verjaardagen van het Koninklijk Huis, van de gedenkwaardige gebeurtenissen het Huis van Oranje betreffende, en van alle gebeurtenissen, gedenkwaardig in de geschiedenis van het land, gewest en gemeente gestalte te geven.
Zij tracht dat doel te bereiken langs wettige weg, en wel door het organiseren, regelen en begeleiden van feesten met alle middelen, welk aan het doel bevorderlijk kunnen zijn”.

De Oranjevereniging Wolfheze organiseert Koningsdag, en de activiteiten voorafgaande aan deze dag. Tevens is de Oranjevereniging verantwoordelijk voor de 4 mei herdenking in Wolfheze.

Vacant voorzitter
Annette Nederkoorn secretaris
Jan Joris van Kampen penningmeester
Jan van Oort bestuurslid
Rens Verbeek bestuurslid
Jozephien Milder bestuurslid
Cor Borst bestuurslid

 

De Oranjevereniging Wolfheze werd opgericht in 1922 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40121512.
Het IBAN nummer van de vereniging is NL47RABO 0355009218.