Certificering van de tent

Zoals ook al in de Algemene Ledenvergadering aan de orde is gesteld, heeft de gemeente in december vorig jaar de eis op tafel gelegd dat de tent, die toch het middelpunt is van al onze activiteiten, per direct moet worden gecertificeerd om een vergunning te kunnen verlenen. Dat betekent kort gezegd, dat er een tentboek moet worden opgesteld met technische specificaties die vervolgens weer aan NEN normen moet voldoen. Mogelijk moet vervolgens – in een later stadium – ook het tentdoek worden geïmpregneerd in het kader van de brandveiligheid.

U voelt hem waarschijnlijk al aankomen: hier hangt een behoorlijk prijskaartje aan dat door de vereniging niet is te financieren en haar bestaansrecht bedreigt. We zijn dus op alle fronten druk bezig de benodigde gelden binnen
te krijgen via diverse subsidieregelingen, maar vragen daarbij ook om uw bijdrage via een crowdfundingsactie. We zijn immers niet alleen een vereniging vóór Wolfheze, maar ook dóór Wolfheze.

Voor de eerste stap, dus alleen de certificering, bedragen de kosten ongeveer € 5.000,00. Dat is dan ook ons streefbedrag. U kunt uw bijdrage overmaken op NL47 RABO 0355 0092 18, onder vermelding van CERTIFICERING TENT. Of klik hier om te doneren. Alvast heel erg bedankt!

Op de “fruitmachine” kunt u de actuele stand van de donaties terugzien.

Wij zullen de inwoners van Wolfheze via onze website, de oranje Heraut, de dorpsapp, Facebook etc. uiteraard op de hoogte houden van de hoogte van het gestorte bedrag. Bij voorbaat dank namens de Oranjevereniging voor uw financiële steun.

Gezien de korte termijn tussen de eis van de gemeente inzake de certificering en de doorlooptijd van de certificering zelf, is het bestuur met de gemeente in overleg om voor de komende Koningsweek een eenmalige gebruiksvergunning te verlenen, zodat ook dit jaar de Oranjetent kan worden opgezet.