Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wolfheze

Evenement details

  • dinsdag | 19 april 2022
  • 20:00 - 22:00

Van het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze.

Op 19 april hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering om 20:00 uur weer live in de feesttent van de Oranjevereniging. Inloop is vanaf 19:45 uur en u bent van harte welkom.

Naast de gebruikelijke agenda, waarin de jaarstukken en financiële verantwoording en af- en toetredende bestuursleden aan de orde komen, willen we deze avond ook een andere invulling geven.

Op deze bijzondere avond, willen we als bestuur, alleen met de leden over de toekomst van Dorpsbelang discussiëren. Oftewel deze keer zonder vertegenwoordigers van de Gemeente of andere buitenstaanders. Vragen zouden kunnen zijn: ‘hebben wij nog bestaansrecht in de huidige vorm’ of ‘zijn er andere (betere) samenwerkingsvormen te bedenken om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen’.

Graag willen we deze avond op interactieve wijze met deze vragen aan de slag gaan. Op de laatste digitale ledenvergadering was een groot aantal nieuwe dorpsbewoners aanwezig. We hopen dat zij met hun frisse inbreng ook nu weer van de partij zullen zijn.  We hopen op een grote opkomst!

Namens het bestuur,
Siny van der Veen