Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wolfheze

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wolfheze

Evenement details

  • 23 april 2024
  • 20:00 - 22:00
  • Feesttent Oranjevereniging Wolfheze, Van Mesdagweg, Wolfheze

Op dinsdag 23 april houdt Dorpsbelang Wolfheze haar jaarvergadering in de feesttent van de Oranjevereniging Wolfheze.

Voor de pauze staan de jaarstukken op de agenda en de bestuurssamenstelling. Zowel secretaris Noortje Gihaux als vice-voorzitter Hella van den End nemen na jaren trouwe dienst afscheid als bestuurslid. Hier wordt op een bijzondere manier aandacht aan besteed. Dorpsgenoot en troubadour Joost Drenth verzorgt een voor de gelegenheid passend optreden.

Na de pauze staan de dorps- en gebiedsvisie centraal. Op 16 februari 2023 werd in het Fletcher Hotel een eerste bijeenkomst gehouden door de gemeente Renkum over het opstellen van een dorps- en gebiedsvisie. Aanleiding was de herontwikkeling van het terrein van Pro Persona.

Daarna zijn werkgroepen gevormd om met diverse onderwerpen  aan de slag te gaan, mee te praten en advies te geven. Het resulteerde in een vastgestelde Dorpsvisie en een concept Gebiedsvisie die naar verwachting in mei aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De werkgroepen die gevormd zijn:

  1. Groen & Natuur
  2. Energie en Duurzaamheid
  3. Verkeer, ontsluiting & mobiliteit
  4. Voorzieningen
  5. Veiligheid
  6. Wonen

De leden van de werkgroepen komen die avond aan het woord. Zij gaan in een korte pitch in op onderwerpen die ter sprake zijn geweest, resultaten maar ook aandachtspunten. Die laatste zijn ook een boodschap richting aanwezige politici van de gemeente Renkum.

Ook procesbegeleider Alied Fijen van de gemeente Renkum is aanwezig om een toelichting te geven op het doorlopen proces.

De jaarstukken kunt u vinden op deze pagina.

Bestuursleden gezocht

Zoals gezegd is Dorpsbelang Wolfheze op zoek naar aanvulling van haar bestuur. Met het afscheid van Hella en Noortje blijven slechts drie bestuursleden over. Wie interesse heeft hoeft niet meteen ja te zeggen. Het is mogelijk om bij een aantal bestuursoverleggen aan te sluiten om te proeven aan de inhoud van de functie, de onderwerpen op de agenda en de gezellige napraat achteraf. Van jonger tot ouder is van harte welkom.

Interesse?

Stuur een e-mail naar info@dorpsbelangwolfheze.nl of spreek één van de bestuursleden aan.