Algemene Ledenvergadering 2020

Op vrijdag 17 januari in “Kantine Wodanseck”, Duitsekampweg 45, Wolfheze houden we onze Algemene Ledenvergadering. Aanvang van de vergadering: 20.30 uur.

De plannen voor 2020 liggen weer klaar en die willen we graag met jullie delen. Het is natuurlijk een formele vergadering, maar we hopen ook op gewoon een gezellige avond. Tevens geeft uw aanwezigheid het bestuur de nodige morele steun en misschien ook wel praktische steun bij alles wat er ook dit jaar weer gaat gebeuren. U bent daarom van harte welkom!

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag jaarvergadering 2018 en het Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag met toelichting van de kascontrolecommissie
 5. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend: Dirk vd Kraats (duo-voorzitter)
  Nieuw: Jan van Oort, Annemarie van Weelden,  Jonathan v.d. Born (bestuurslid algemeen)
 6. Bespreking (concept) programma 2019
 7. Begroting 2019
 8. Rondvraag en sluiting

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 kunt u hier vinden.