Contributie

De contributie bedraagt € 8,- per adres per jaar (voor alleenstaande senioren desgewenst € 4,00).

Het heeft de voorkeur dat u uw bijdrage overmaakt op:
IBAN NL47 RABO 0355 0092 18, onder vermelding van uw naam en adres.

De contributie wordt ook huis-aan-huis opgehaald door bestuursleden, daarbij geholpen door een aantal vrijwilligers. Mocht u onverhoopt niet thuis zijn geweest en daardoor de contributie niet hebben betaald, maakt u dit dan over op bovenstaand IBAN-nummer onder vermelding van uw naam en adres.

Als u de contributie heeft betaald krijgt u het programmaboekje (en de lidmaatschapskaart 2020).

Pinnen, ja graag