Jaarvergadering 2021

Vanwege alle maatregelen kunnen we dit jaar geen normale Algemene Ledenvergadering organiseren. Daarom hebben we het volgende bedacht.

Hieronder vind je een 3-tal bestanden en het programmavoorstel 2021 die we anders op de Ledenvergadering hadden toegelicht. Dat zijn:

Bij deze wil ik jullie alvast uitnodigen deze stukken te lezen.

Het Oranjeprogramma 2021

Ook dit jaar zal corona gevolgen hebben voor ons Oranjefestijn. Naar verwachting zitten we in april nog steeds in een anderhalve-meter-samenleving. We hebben als bestuur daarom besloten een beperkt programma te organiseren dat vooral gericht is op de kinderen tot 12 jaar, omdat we daar niet te maken hebben met strenge maatregelen. Het programma is nog onder voorbehoud; we hebben nu wel al afstemming met de gemeente, maar ook zij kunnen niet in de toekomst kijken.

Zo zien de plannen er uit:
Op dinsdag 27 april, Koningsdag, starten we weer met de traditionele rondtocht door het dorp, met aansluitend een kinderprogramma in de tent op het feestterrein.

De middag staat in het teken van een gezinsprogramma, waarbij we een speurtocht door Wolfheze combineren met de matjesmarkt voor het eigen huis. De exacte invulling moeten we nog uitwerken.

Op 1 mei start dan het kinderbouwdorp met het thema ‘Wollywood’, met de ‘Grande Finale’ op 5 mei.

Waar mogelijk zullen we het Oranje-programma uitbreiden met kleinschalige, coronaveilige evenementen zoals een kinderdisco, kerkdienst of filmavond. Maar een knallende feestavond zit er ook dit voorjaar niet in. We blijven als bestuur hopen op een mogelijkheid in de nazomer van 2021.

Hoe we Dodenherdenking dit jaar organiseren zal erg afhangen van de mogelijkheden op dat moment. Het liefst willen we weer terug naar een gezamenlijke herdenking op de begraafplaats, maar dat is dus op dit moment nog onzeker.

We streven ernaar om een meer gedetailleerdere toelichting op de Algemene Ledenvergadering te kunnen geven. Eén en ander is natuurlijk onder voorbehoud van de mogelijkheden die ons gegeven zijn i.v.m. de laatste COVID-19 maatregelen.

Vragen of opmerkingen

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je die naar ons mailen op het adres info@oranjeverenigingwolfheze.nl . We zullen dan zo snel mogelijk reageren.

Online jaarvergadering bijwonen

Op 29 januari organiseren we de Ledenvergadering online, via ZOOM of Teams. Als je daarvoor uitgenodigd wilt worden, laat ons dat ook weten via bovenstaand mailadres. We sturen je vervolgens de link naar de vergadering en eventueel aanvullende informatie.