Oranje Heraut

December 2019,         Zes-en-dertigste jaargang        nr 1.

De Heraut

Beste Wolfhezenaren,

De herfst is losgebarsten en het bestuur van de Oranjevereniging heeft er al 2 vergaderingen op zitten. Wij kijken weer vooruit naar het voorjaar van 2020.

Maar eerst een korte terugblik op het Oranje festijn / Oranje festiviteiten van dit jaar.

Het was het eerste jaar van de nieuwe voorzitters en het was een succesvol jaar. We hebben nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en ook hebben zich nieuwe bestuursleden gemeld en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee (de bestuursleden zullen we zoals het hoort op de algemene ledenvergadering voorstellen). Dat allemaal naast een mooi aanbod van activiteiten. Het gaat te ver om ze hier allemaal te noemen, dat doen we in de terugblik op de jaarvergadering, toch wil ik er hier een aantal uitlichten:

In elk geval de aftrap met de vrijwilligers en coördinatoren van alle activiteiten. Bij mijn weten dit jaar voor het eerst. Als nieuwe voorzitter natuurlijk een mooie kans om kennis te maken, maar vooral een goed moment om trots te zijn op wat we nu weer georganiseerd hebben en als bestuur te kijken of er voor sommige activiteiten nog ondersteuning nodig is.

Het opbouwen van de tent was dit jaar in recordtime gebeurd. Door de vele vrijwilligers hadden we op de eerste avond zelfs al een deel van de inrichting afgerond. Dat is, begreep ik, een heuse primeur.

Ondanks een heftig dreigend onweer en dito regenbui is de Filmavond over de Reijerskamp gewoon doorgegaan. Met interessante wetenswaardigheden over een nieuw natuurgebied, letterlijk naast de deur. Zo kijk je toch weer met nieuwe ogen naar het landschap om ons heen.

Dit jaar voor het eerst ‘Wolfheze proeft’. We hadden een uitverkochte tent. Het was perfect georganiseerd, met feestelijk gedekte tafels en middenstanders die een zeer luxe lunch serveerden.

Dat Koningsdag een groot festijn was hoef ik natuurlijk niet te benoemen.

Ik stel vast een aantal vrijwilligers teleur door hun activiteit hier niet te noemen, maar weet dat de inzet zowel door het bestuur en door de bezoekers enorm gewaardeerd wordt en in het verslag op de jaarvergadering make we het zeker weer goed.

Zoals gezegd we zijn al weer druk in de weer met het programma voor 2020. Het duurt nog even voor het april is, maar bij deze alvast een sneakpreview van wat het Oranjefestijn 2020 te brengen heeft. In elk geval 3 weken met activiteiten in het dorp.

Als het weer meezit gaan we op 15 april de tent opbouwen.  Natuurlijk hebben we de vaste activiteiten rondom Koningsdag. Ook dit jaar weer een kinderdisco en een feestavond met thema. Bijzonder is dat dit jaar een lustrumjaar is van de bevrijding. Dat betekent dat we weer een kinderbouwdorp gaan organiseren.

Wil je een uitgebreidere terugblik of sneakpreview, dan nodig ik je van harte uit op de jaarvergadering op 17 januari om 20.30 in de “Kantine Wodanseck”.

De voorzitters van de Oranjevereniging Wolfheze,
Dirk en Servi

Kinderbouwdorp: hout gezocht!  

In 2020 is het weer tijd voor een mooie traditie: het Kinderbouwdorp. Een week lang bouwen en knutselen. Het thema voor dit jaar is WOLLYWOOD: voel je een echte filmster op je zelfgebouwde set. 

Voor het Kinderbouwdorp hebben we veel hout nodig: latten en planken in alle formaten. Uiteraard zónder spijkers. Heb je hout? Meldt het bij Jan van Oort (06-42412533), dan wordt het gratis bij je opgehaald.

Vrijwilligersbestand

We hebben een groot aantal actieve vrijwilligers in ons dorp. Dat geldt zeker ook voor de Oranjevereniging. Tot nu toe liepen de contacten met vrijwilligers vaak via andere vrijwilligers. Dat was erg onhandig toen we de bedankavond organiseerden. Van sommige vrijwilligers hadden we alleen een telefoonnummer, van anderen alleen een adres of E-mail adres, en van sommigen helaas alleen maar een naam. Als je om die reden niet uitgenodigd bent, onze excuses, we hebben echt ons best gedaan iedereen te bereiken.

We willen dus graag ons vrijwilligers bestand op orde brengen. Ben je vrijwilliger of wil je het worden? Mail dan je naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer) naar Info@oranjeverenigingwolfheze.nl

Financiële mededelingen

De Contributie

Hierbij het verzoek aan alle leden om de contributie (8 euro per adres) over te maken naar NL 47 RABO 0355 0092 18, graag met vermelding van je/jullie naam en adres. Dat scheelt de contributie ophaler weer veel tijd. 

De contributie wordt ook nog aan de deur opgehaald door vrijwilligers. Zij doen dit (weer) met de verspreiding van het programmaboekje (eind maart/begin april). Er kan gepind worden dus het is geen probleem als je geen contact geld in huis hebt.

Club van 50

Leden van de ‘Club van 50’ zijn een belangrijke financiële bron voor de oranje vereniging om jaarlijks het Oranjefestijn te kunnen realiseren. Inmiddels zitten we aan ruim 40 leden. Ook jij  kan je aanmelden voor de Club van 50. Dat kan door 50 euro over te maken op NL 47 RABO 0355 0092 18 met vermelding van je (bedrijfs)naam en adres en ‘Club van 50’. In ruil daarvoor krijg je een vermelding op ons ‘Club van 50’-bord in de feesttent.

Contactgegevens secretariaat

Saskia Giesbers, info@oranjeverenigingwolfheze.nl

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 17 januari in “Kantine Wodanseck”, Duitsekampweg 45, Wolfheze houden we onze Algemene Ledenvergadering. Aanvang van de vergadering: 20.30 uur.

De plannen voor 2020 liggen weer klaar en die willen we graag met jullie delen. Het is natuurlijk een formele vergadering, maar we hopen ook op gewoon een gezellige avond. Tevens geeft uw aanwezigheid het bestuur de nodige morele steun en misschien ook wel praktische steun bij alles wat er ook dit jaar weer gaat gebeuren. U bent daarom van harte welkom!

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag jaarvergadering 2018 en het Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag met toelichting van de kascontrolecommissie
 5. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend: Dirk vd Kraats (duo-voorzitter)
  Nieuw: Jan van Oort, Annemarie van Weelden,  Jonathan v.d. Born (bestuurslid algemeen)
 6. Bespreking (concept) programma 2019
 7. Begroting 2019
 8. Rondvraag en sluiting

De (concept) notulen van de ledenvergadering van 25 januari 2019 en het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en de begroting voor 2020 zijn te vinden op onze website: www.oranjeverenigingwolfheze.nl. We hopen veel leden op onze ledenvergadering te mogen verwelkomen.

VOLG & LIKE ons op Facebook

Dank

Als laatste, op deze plek, een woord van welgemeende dank. Dank aan de vrijwilligers, maar zeker ook aan de sponsoren en leden van de club van 50. Zonder jullie financiële of materiele steun, zonder jullie energie en inzet was het oranjefestijn van Wolfheze niet mogelijk.