Oranje Heraut

Februari 2020,         Zes-en-dertigste jaargang        nr 2.

De Heraut

Beste Dorpsgenoten.

Het is februari en in plaats van een stevige winter hebben we dit jaar een heel lange herfst. En buiten bloeien de krokussen volop.

Het bestuur is druk bezig het programma voor het oranjefestijn van dit jaar voor te bereiden. Dat is dit jaar een nog wat grotere klus dan anders omdat we vanwege het bevrijdingslustrum ook weer een kinderbouwdorp organiseren. Dat betekent dat we alle behulpzame handen ook dit jaar goed kunnen gebruiken.

Voor wie niet bij de algemene ledenvergadering is geweest, de notulen staan op onze website. Inmiddels is het bestuur een aantal nieuwe bestuursleden rijker. Jan van Oort, Annemarie van Weelden en Jonathan van den Born zijn met veel enthousiasme toegetreden en daar zijn we hartstikke blij mee. Met het toetreden van Jonathan is de broodnodige verjonging dan ook echt gestart. Tegelijkertijd is Dirk van de Kraats afgetreden, hij had bij het aantreden al laten weten het maar een jaartje te willen doen om de kersverse voorzitter te ondersteunen. Bij deze nogmaals dank voor de ondersteuning Dirk en je blijft natuurlijk een enthousiaste vrijwilliger!

En voor wie wel bij de vergadering was, het bestuur heeft besloten de drankprijzen dit jaar niet te verhogen. Afhankelijk van de financiële situatie zullen we in 2021 de tarieven opnieuw bekijken.

Tot slot: In verband met vergunningen gebruiken we geen glaswerk meer op onze activiteiten. Met ondersteuning van een gulle donatie hebben we nieuwe kunststof, herbruikbare glazen aangeschaft. Uit praktische overwegingen gaan we niet met een statiegeldregeling werken. We vragen iedereen zorgvuldig met het nieuwe kunststof ‘glaswerk’ om te gaan, zodat we het nog lang kunnen ‘hergebruiken’.

In deze Heraut een eerste schets van het Oranjeprogramma 2020. Het definitieve programma staat zoals jullie gewend zijn weer in het programmaboekje dat eind maart verspreid wordt.

Namens het gehele bestuur, Servi Orbons

Het programma in vogelvlucht

Opzetten van de tent
Woensdag 15 april 19.00 uur
Hulp is van harte welkom

Feestavond
Feestavond om de Oranjeweek te starten, met een swingende DJ
Zaterdag 18 april van 21.00-01.00

Kinderdisco
We starten de feestweek met de traditionele disco voor de leeftijd van 3 tot 12 jaar.
Vrijdag 1 mei vanaf 19.00-20.30, met een gezellige nazit voor de ouders

Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang
Maandag 20 april vanaf 20.00

Filmavond
Een filmavond voor iedereen van jong tot oud
Woensdag 22 april om 20.30

Kerkdienst
Nu de Open Hof kerk gesloten is
Zondag 26 april om 10.00

Funky Cajun Workshop
Een ritmische workshop om te leren spelen op de Cajon. We starten met een workshop voor de jeugd, en daarna een voor de ouderen van Wolfheze die eens een trommeltje willen wagen.
Zondag 26 april van 13.00 tot 16.00

Koningsdag familiedag Maandag 27 april
Op Koningsdag presenteren we een doorlopend programma, van 9.00 tot 01.00 We zorgen ook dat er wat te eten en te drinken is zodat je niet naar huis hoeft. Met onder andere:
De rondtocht door het dorp, WollyWood Bling Bling, Matjes markt, Koningsschieten en natuurlijk het Koningsdagfeest
Het definitieve programma wordt in het programmaboekje en de website gepresenteerd.

Kinderbouwdorp
We starten het bevrijdingslustrum vandaag met het kinderbouwdorp: 5 dagen bouwen op weg naar de ‘grande finale’ op zondag 3 mei. Het thema dit jaar is ‘Wollywood’ maak je eigen filmset, met bij de finale natuurlijk een echte ‘Woscar’ uitreiking
Woensdag 29 april tot en met zondag 3 mei van 13.00 tot 16.00
Zondag 3 mei de grote finale start om 17.00

Dorpsavond met Pub-quiz
Voor alle bewoners van Wolfheze van jong tot oud een gezellige avond met een spannende quiz.
Zaterdag 2 mei van 20.00 – 23.00

De grote familiedag
Dit jaar organiseren we weer een dag voor de hele familie. De dag start met een Dorpslunch; voor het dorp – door het dorp. In de middag een Fietsspeurtocht en de dag wordt afgesloten met de grande finale van het Kinderbouwdorp.
Zondag 3 mei
Lunch van 12.00 tot 13.30
Fiets speurtocht vanaf 14.00
Grande Finale start om 17.00

Dodenherdenking Wolfheze
Anders dan andere jaren verzamelen we in de kerk op het Pro Persona terrein. We verzamelen in de kerk om 19.00 met een korte overdenking en vertrekken bij de kerk om 19.30.
4 mei vanaf 19.00

Afbreken en opruimen van de tent
5 mei vanaf 11.00

De vernieuwde Website
Ik weet niet of u al gekeken heeft, maar zo nee, dan moet u toch onze vernieuwde website eens bezoeken. Naast de praktische informatie over de vereniging en het Oranjefestijn zijn er ook leuke foto’s te vinden. Met dank aan Joep, die onze toch wat prehistorische site een nieuw gezicht heeft gegeven.

Contributie
Hierbij het verzoek aan alle leden om de contributie (8 euro per adres, senioren desgewenst 4 euro) over te maken naar NL 47 RABO 0355 0092 18, graag met vermelding van uw naam en adres. Dat scheelt de contributie ophaler weer veel tijd. Dit jaar hebben de contributie ophalers ook een pinautomaat bij zich en u hoeft dus geen contanten in huis te hebben. Wel zo praktisch.

Club van 50
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de Club van 50. Dat kan door 50 euro over te maken op NL 47 RABO 0355 0092 18 met vermelding van uw naam en adres en ‘Club van 50’. Door uw gulle gift is het Oranjefestijn elk jaar weer mogelijk en blijven we een gezonde vereniging.

Oproep vrijwilligers
Om alle mooie activiteiten uit het programma te laten slagen kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ of ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’ zoeken we dorpsgenoten die een steentje willen bijdragen aan de festiviteiten. Van helpen bij bardiensten, hand- en spandiensten op Koningsdag tot en met stevige kerels die helpen de tent op te bouwen en in te richten. Hulp in alle soorten en maten is welkom. Je kan je aanmelden bij ons secretariaat. We hebben voor iedereen een klus die past!

Vragen? Je aanmelden als vrijwilliger?

  • We zoeken nog extra vrijwilligers die in maart kunnen helpen het ophalen van contributie
  • Voor ons kinderbouwdorp zoeken we nog hout, veel hout, zodat er voldoende materiaal is om te bouwen. Liefst spijkervrij. Heb je hout, meld het bij Jan van Oort (06-42412533), dan wordt het gratis bij je opgehaald.

Onze secretaris is bereikbaar via e-mail:
info@oranjeverenigingwolfheze.nl

Facebook Icon  VOLG & LIKE ons op Facebook