Verslag Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Wolfheze

Datum: vrijdag 17 januari 2018, 20.30-22.00 uur
Locatie: Wodanseck, Wolfheze

1. Opening
Voorzitter Servi Orbons opent de vergadering en heet iedereen welkom. Naast het bestuur zijn er ca. 20 leden aanwezig, dat is vergelijkbaar met vorig jaar.
Zoals ieder jaar wordt het Wilhelmus gezongen en wordt getoost met oranjebitter. Dit keer is er geen begeleidende muziek, maar zo lukt het ook.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Enkele leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.
Herry Kelderman wordt gefeliciteerd met lintje dat hij heeft ontvangen.

3. Verslag jaarvergadering 2019
Het verslag van de jaarvergadering 2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
Enkele aanwezigen merken op dat zij het niet hebben gelezen.

4. Jaarverslag/terugblik 2019
Servi leest het Jaarverslag 2019 voor en toont daarna een foto reportage. Samenvattend: het bestuur kijkt tevreden terug. Servi bedankt iedereen die heeft meegeholpen. Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

5. Financiën
Financieel jaarverslag en begroting 2020
Het financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 wordt getoond. De stukken liggen dit keer niet afgedrukt op tafel en dit wordt erg gemist door de aanwezige leden. De cijfers op de dia zijn te klein om op afstand te lezen. Penningmeester Peter Jaspers geeft een toelichting op de cijfers.
De realisatie in 2019 is nagenoeg hetzelfde als de begroting. Vraag: zegt dit iets over de begroting. Peter ontkent dit en legt uit dat het gaat om een klein verschil. Frans Kappen vraagt wat de vereniging erop vooruitgegaan is. Peter antwoordt dat er 250,- meer winst is dan begroot. Dit krijgt
applaus van de aanwezigen.

De begroting voor 2020 is vergelijkbaar als die voor 2019. Frans Kappen heeft gezien dat er een langere feestweek is, met meer activiteiten, en vraagt of dit niet zorgt voor meer omzet. Peter antwoordt dat er inderdaad meer activiteiten georganiseerd worden, maar dat niet alle activiteiten zorgen voor meer omzet. Als er meer omzet is dan begroot, dan houden we meer over. Het is goed om voorzichtig te begroten.

Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Carla van de Kraats-Aerts en Ton Rolink, hebben met de penningmeester gesproken over de cijfers en hebben de kas gecontroleerd. Zij hebben mondeling akkoord gegeven. Het bestuur heeft nog geen verslag van de kascommissie ontvangen en de leden van de kascommissie zijn niet aanwezig op de vergadering om verslag te doen.
De aanwezige leden kunnen hierdoor geen decharge verlenen aan het bestuur. Afgesproken wordt dat het verslag van de kascommissie wordt gepubliceerd op de website. De financiën krijgen akkoord van de leden.

Verslag kascommissie Oranjevereniging 2019

Aanstellen nieuwe kascommissie
Het bestuur vraagt wie er zitting wil nemen in de kascommissie. Meest ideaal is als er minimaal een lid blijft en het nog een jaar doet. Servi antwoordt dat het lastig is, aangezien Carla en Ton niet aanwezig zijn. Dirk van de Kraats wil het overnemen van Carla. Servi zal Ton nog een keer benaderen.

Pinnen, muntverkoop en bar tarieven
Het bestuur stelt voor om aan de bar alleen te betalen met munten. Verder wordt voorgesteld om 1 munt 1,- waard te laten zijn. De bartarieven worden daarmee: fris 1 munt (was 1,50 euro, is dus goedkoper), bier 2 munten (gaat van 1,50 naar 2,- euro, maar met een groter glas) en wijn 3 munten.

Dit voorstel leidt tot veel vragen en heftige reacties.

 • Aan de bar betalen met munten was toch al zo? Ja, maar we gaan hier nu strak de hand in houden. Het bestuur wil geld op 1 plek houden zodat er een betere controle op cash geld is. Nu werd cash geld bij de munten gegooid en dat was niet handig.
 • Is er dan ook iemand om munten te verkopen? Ja, de muntverkoop wordt ruimer dan afgelopen jaar en de tijden worden vooraf gepubliceerd.
 • Als mensen alleen met munten kunnen betalen, zorgt dat voor minder omzet? Nee, kopen van munten is geen belemmering als de kassa (lang) open is.
 • Wat doen we met de oude munten, die zijn 1,50 waard? Omwisselen? Heeft het bestuur daar over nagedacht? Nee, daar heeft het bestuur nog niet over nagedacht en daar moeten we inderdaad iets voor verzinnen want je ziet het verschil tussen oude en nieuwe munten niet.
 • 3 munten voor wijn is een verdubbeling van de prijs! Is dat financieel nodig? Nee, dat niet. Prijs van een glas bier en glas wijn was niet in verhouding. Wijn is altijd duurder dan bier in een kroeg. Wij zijn geen kroeg! Is altijd geprobeerd om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Dit is te veel verhoging!
 • Wegwerp plastic glazen is ook niets! Waarom niet een beker kopen, zeg 1 munt voor een beker. Is ook prettiger om uit te drinken. Misschien met een logo erop, elk jaar iets anders, zodat het een verzamelobject wordt. Zal het bestuur over nadenken.

Marja van Toren meldt dat Henri Bloem dit jaar weer de wijn wil sponsoren: ze stellen wijn beschikbaar tot 300,- en bij alles daarboven betaal je inkoopprijs. Het bestuur en leden bedanken haar voor deze gave.

6. Bestuurssamenstelling en –verkiezing
Nieuwe bestuursleden Het bestuur stelt voor om Annemarie van Weelden, Jan van Oort en Jonathan van de Born te benoemen als bestuursleden. Met applaus stemmen de leden hiermee in.

Afscheid Dirk v.d. Kraats
Servi bedankt Dirk voor zijn duo-voorzitterschap. Echt afscheid nemen gebeurt op Koningsdag. Dirk bedankt het bestuur en iedereen die aanwezig is.

Na de pauze nemen de nieuwe bestuursleden ook plaats aan de bestuurstafel.

7. Concept programma 2020
Het bestuur presenteert het voorlopige Oranjeprogramma.
Reacties en suggesties van de aanwezigen:

 • Welke film wordt vertoond op de filmavond? Dat is nog niet bekend. Suggesties zijn welkom!
 • Wat is Funky Cajon? Een soort trommel. Er komen 2 workshops, een voor jeugd en een voor volwassenen.
 • Goed idee om hout voor het Kinderbouwdorp vooraf spijkervrij te maken, maar is dat praktisch mogelijk? Zit in een container, dus moet je eruit halen en dan weer terugleggen. Kan niet beter vlak voor de bouwdorp-week doen? Er is nu nog niet zoveel hout aangeleverd en ook vooral hout dat al spijkervrij is. Dus misschien is spijkervrij maken tijdens NL Doet niet nodig en gaat deze activiteit niet door.
 • Rob Janssen: Is het een leuk idee en leuk idee om een ‘mobiele kinderboerderij te plaatsen op Koningsdag. Dat is een soort kerststal, zeg 10×15 m met een paar dieren. Leuk voor jonge kinderen. Dit is niet
  begroot. We kunnen kijken of het kan qua kosten.
 • Loopt het programma op Koningsdag weer door? Ja.
 • Marja van Tooren dorpslunch is leuk wordt geen ‘Wolfheze proeft’ dit jaar
 • Marja van Tooren: Zijn er al ideeën voor het eten op Koningsdag? Nog niet. Servi zal hierover sparren met haar.
 • De band begint iets later, is er rekening mee gehouden dat mensen de volgende dag moeten werken? De band speelt van 19.00-23.00 uur. Doordeweekse dag is altijd lastig, zullen mensen zijn die vrij zijn en mensen die moeten werken.
 • Frans van Daal: vooral de soundcheck van de band maakt herrie en die wordt gehouden tijdens het eten! Nee, de soundcheck is voor het eten.
 • Paul Hendriks: wordt er op Bevrijdingsdag aangehaakt op landelijke herdenking en 75 jaar Gelderland herdenkt? Nee in de regio, Wageningen en Arnhem, wordt al veel georganiseerd. Wij hebben ook al veel herdenkingsactiviteiten gehad in september.

8. Vrijwilligers gezocht!
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Servi vraagt mensen die al vrijwilliger zijn om hun gegevens door te geven. Het bestuur is namelijk
bezig om het vrijwilligersbestand op orde te brengen. Privacy statement komt op de website.

9. Rondvraag en sluiting
Dirk van de Kraats merkt op dat de vereniging in 2022 haar 100 jarig bestaan viert. Hoe willen we dat invullen, minimaal een feestmaand natuurlijk! Herry Kelderman stelt voor om hiervoor een commissie samen te stellen. Hij wordt door Dirk meteen gestrikt om deze commissie te leiden.
Dirk heeft van Herman van Doorn filmpjes gekregen van Oranjevereniging activiteiten in Wolfheze in periode 1977-1994. Na de vergadering zal hij de filmpjes vertonen.

Om 22.00 wordt de vergadering gesloten.